Garapen iraunkorrera bidean eredu energetikoa eraldatzea agendan lehen tokietan kokatzen da, eta herritarren zein komunitatearen, eta sektore guztietako eragileen inplikazioa beharrezkoa izango da erronkari aurre egiteko.

Helburu horren konplexutasuna eta hedadura kontuan hartuz, lehen fase batean eremu hiritarreko (etxebizitza eta eraikinak -publiko zein pribatuak-) energia eredua eraldatzea lehenetsi da, esku-hartze proposamena horren isla delarik.

Proposamen honetan, energia berriztagarrien sorkuntza eta kontsumoa sustatzea edo eraikinen energia kontsumoa murriztea helburu duten, edota izaera transbertsalagoa daukaten proiektuak aurkitu daitezke.

Energia Trantsizioa

PROIEKTUAK

Debagoiena eraberritzen

1 Debagoiena eraberritzen

Birgaitzen 1

2 Birgaitzen

Erregulazio eraldatzailea

3 Erregulazio eraldatzailea

Energia Denontzat

4 Energia denontzat

Tokiko energia berriztagarrien laborategia

5 Tokiko energia berriztagarrien laborategia

Ikastetxe-klik

6 Ikastetxe-klik

Debagoiena aukera energetikoak

7 Debagoiena 2030 aukera energetikoak

Energia adierazleak

8 Energia adierazleak